1. 6ES7214-1AG40-0XB0 – CPU 1214C DC/DC/DC

6ES7214-1AG40-0XB0 – CPU 1214C PLC S7-1200
6ES7214-1AG40-0XB0 – CPU 1214C PLC S7-1200

Cấu hình 6ES7214-1AG40-0XB0:

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB

>> Xem chi tiết sản phẩm

2. 6ES7214-1BG40-0XB0 1214C AC/DC/RLY

6ES7214-1BG40-0XB0 1214C AC/DC/RLY - S7-1200
6ES7214-1BG40-0XB0 1214C AC/DC/RLY – S7-1200

Cấu hình 6ES7214-1BG40-0XB0:

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 – 264 V AC AT 47 – 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB

>> Xem chi tiết sản phẩm

3. 6ES7214-1HG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/RELAY

6ES7214-1HG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/RELAY
6ES7214-1HG40-0XB0 CPU 1214C DC/DC/RELAY

Cấu hình 6ES7214-1HG40-0XB0:

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 – 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 – 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB

>> Xem chi tiết sản phẩm

4. 6ES7214-1AG31-0XB0 CPU 1214C DC/DC/DC

6ES7214-1AG31-0XB0 – CPU 1214C, DC/DC/DC
6ES7214-1AG31-0XB0 – CPU 1214C, DC/DC/DC

Cấu hình 6ES7214-1AG31-0XB0:

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB

>> Xem chi tiết sản phẩm

5. 6ES7214-1BG31-0XB0 CPU 1214C AC/DC/Relay

6ES7214-1BG31-0XB0 – CPU 1214C, AC/DC/Relay
6ES7214-1BG31-0XB0 – CPU 1214C, AC/DC/Relay

Cấu hình 6ES7214-1BG31-0XB0:

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KB

>> Xem chi tiết sản phẩm

6. 6ES7214-1HG31-0XB0 CPU 1214C DC/DC/Relay

6ES7214-1HG31-0XB0 – CPU 1214C, DC/DC/Relay
6ES7214-1HG31-0XB0 – CPU 1214C, DC/DC/Relay

Cấu hình 6ES7214-1HG31-0XB0:

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 75 KB

>> Xem chi tiết sản phẩm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913832029
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon