Thiết bị tự động Siemens

 
CHỌN LOẠI SẢN PHẨM
 
BIẾN TẦN ADLEE
 • MS2-102

 • MS2-104

 • MS2-107

 • MS2-115

 • MS2-122

 • F306 REMOTE CONTROL BOX ONLY

 • F300 REMOTE CONTROL BOX ONLY

 • AP4G3-220

 • AP4G3-185

 • AP4G3-150

 • AP4G3-110

 • AP4G3-75

 • AP4G3-55

 • AP4G3-37

 • AS4-337

 • AS4-322

 • AS4-315

 • AS4-307

 • AS2-N337

SIEMENS LOGO
 • CPU LOGO! 230RCE, display,

  6ED1052-1FB00-0BA8

SIMATIC NET
 • 6GK1571-1AA00

  Giá : Call

 • 6GK1561-1AA01

  Giá : Call

 • 6GK1562-1AA00

  Giá : Call

 • 6GK1561-3AA01

  Giá : Call

 • 6GK1561-4AA01

  Giá : Call

 • 6ES7972-0AA01-0XA0

  Giá : Call

 • 6ES7972-0DA00-0AA0

  Giá : Call

 • BUS CONNECTOR

  Giá : Call

 • 6ES7158-0AD01-0XA0

  Giá : Call

 • 6XV1830-0EH10

  Giá : Call

SIMATIC HMI
 • TP2200 COMFORT

  6AV2124-0XC02-0AX1

 • TP1900 COMFORT

  6AV2124-0UC02-0AX1

 • HMI TP1500 COMFORT

  6AV2124-0QC02-0AX1

 • TP1200 COMFORT

  6AV2124-0MC01-0AX0

 • TP900 COMFORT

  6AV2124-0JC01-0AX0

 • TP700 COMFORT

  6AV2124-0GC01-0AX0

 • KTP1200 BASIC DP, BASIC PANEL

  6AV2123-2MA03-0AX0

 • KTP1200 BASIC, BASIC PANEL

  6AV2123-2MB03-0AX0

 • KTP900 BASIC, BASIC PANEL

  6AV2123-2JB03-0AX0

 • KTP700 BASIC DP, BASIC PANEL,

  6AV2123-2GA03-0AX0

 • KTP700 BASIC, BASIC PANEL

  6AV2123-2GB03-0AX0

 • KTP400 BASIC, BASIC PANEL

  6AV2123-2DB03-0AX0

 • 6ES7272-0AA30-0YA1

  Giá : Call

 • 6AV6640-0BA11-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6641-0AA11-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6641-0BA11-0AX1

  Giá : Call

 • 6AV6641-0CA01-0AX1

  Giá : Call

 • 6AV6640-0CA11-0AX1

  Giá : Call

 • 6AV6642-0AA11-0AX1

  Giá : Call

 • 6AV6642-0BC01-1AX1

  Giá : Call

 • 6AV6642-0BA01-1AX1

  Giá : Call

 • 6AV6642-0DC01-1AX1

  Giá : Call

 • 6AV6642-0DA01-1AX1

  Giá : Call

 • 6AV6643-0AA01-1AX0

  Giá : Call

 • 6AV6643-0BA01-1AX0

  Giá : Call

 • 6AV6643-0CB01-1AX1

  Giá : Call

 • 6AV6643-0DB01-1AX1

  Giá : Call

 • 6AV6643-0CD01-1AX1

  Giá : Call

 • 6AV6644-0AA01-2AX0

  Giá : Call

 • 6AV6644-0AB01-2AX0

  Giá : Call

 • 6AV6644-0BA01-2AX1

  Giá : Call

 • 6AV6644-0AC01-2AX1

  Giá : Call

 • 6AV6644-0CB01-2AX0

  Giá : Call

 • 6AV6647-0AE11-3AX0

  Giá : Call

 • 6AV6647-0AF11-3AX0

  Giá : Call

 • 6AV6647-0AG11-3AX0

  Giá : Call

 • 6AV6647-0AA11-3AX0

  Giá : Call

BỘ NGUỒN
 • 6EP1331-5BA00

  Giá : Call

 • 6EP1331-5BA00

  Giá : Call

 • 6EP1731-2BA00

  Giá : Call

 • 6EP1332-2BA00

  Giá : Call

 • 6EP1332-2BA10

  Giá : Call

 • 6EP1322-1SH03

  Giá : Call

 • 6EP1332-1SH43

  Giá : Call

 • 6EP1332-1SH52

  Giá : Call

 • 6EP1332-1SH31

  Giá : Call

 • 6EP1333-2BA01

  Giá : Call

 • 6EP1333-3BA00

  Giá : Call

 • 6EP1334-3BA00

  Giá : Call

PHẦN MỀM
 • 6AV6381-1BP06-2AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-1BM06-2AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-1BE06-2AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BC07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BE07-0AV0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BD07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BD07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BF07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BM07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BM07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BP07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BP07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BN07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6613-1BA51-3CA0

  Giá : Call

 • 6AV6381-2BS07-0AX0

  Giá : Call

 • 6AV6613-1DA51-3CA0

  Giá : Call

 • 6AV6618-7BB01-3AB0

  Giá : Call

 • 6AV6618-7BD01-3AB0

  Giá : Call

 • 6AV6618-7ED01-3AB0

  Giá : Call

 • 6ES7131-1BL01-0XB0

  Giá : Call

 • 6ES7131-4BB01-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7131-4BB01-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7131-4BD01-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7131-4BF00-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7131-4BF00-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7132-1BH00-0XB0

  Giá : Call

 • 6ES7132-1BL00-0XB0

  Giá : Call

 • 6ES7132-4BB01-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7132-4BB01-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7132-4BD02-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7132-4BD32-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7132-4BF00-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7132-4HB01-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7133-1BL01-0XB0

  Giá : Call

 • 6ES7134-4FB01-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7134-4GB01-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7134-4GB11-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7134-4JB51-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7134-4NB01-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7135-4FB01-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7138-4CA01-0AA0

  Giá : Call

 • 6ES7151-1AA05-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7151-1CA00-1BL0

  Giá : Call

 • 6ES7151-1CA00-3BL0

  Giá : Call

 • 6ES7151-1BA02-0AB0

  Giá : Call

 • 6ES7153-1AA03-0XB0

  Giá : Call

 • 6ES7153-2AR03-0XA0

  Giá : Call

 • 6ES7153-2BA02 0XB0

  Giá : Call

 • 6ES7158-0AD01-0XA0

  Giá : Call

 • 6ES7193-1CL00-0XA0

  Giá : Call

Đối tác
Showroom Tp. Hồ Chí Minh

H5, Đường C4, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM
P: 0906 784 806 / 0913 832 029
T: 028 35926035 / 36 / 37
F: 08 35926038
E: info@tpnewtech.com

Chia sẻ