Động cơ điện Bonfiglioli

 
CHỌN LOẠI SẢN PHẨM
 
BN SERIES
 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN132MA, 7.5kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN132S, 5.5kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN100LB, 3kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN100LA, 2.2kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN80B, 0.75kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN80A, 0.37kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN71B, 0.37kW, 230/400V-50Hz

 • Động cơ xoay chiều 3 pha

  BN71A, 0.25kW, 230/400V-50Hz

BS SERIES
 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 71B, 0.37 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 71A, 0.25 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 63B, 0.18 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 63A, 0.12 kW, 230V-50Hz

 • Động cơ cảm ứng 1 pha

  BS 56B, 0.09 kW, 230V-50Hz

BC SERIES
 • Động cơ điện 1 chiều

  BC 310, 300W ~ 1400W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC270, 150W ~ 750W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC240, 200W ~400W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC240, 200W ~400W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC220, 45W ~ 280W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC140, 220W ~ 450W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC120, 110W ~ 240W

 • Động cơ điện 1 chiều

  BC110, 50W ~ 90W

C SERIES
 • Động cơ giảm tốc trục thẳng

  C100, 4 poles 230/400V-50Hz

 • Động cơ giảm tốc trục thẳng

  C70, 4 poles 230/400V-50Hz

 • Động cơ giảm tốc trục thẳng

  C70, 4 poles 230/400V-50Hz

 • Động cơ giảm tốc trục thẳng

  C51, 4 poles 230/400V-50Hz

 • Động cơ giảm tốc trục thẳng

  C35, 4 poles 230/400V-50Hz

 • Động cơ giảm tốc trục thẳng

  C21, 4 poles 230/400V-50Hz

 • Động cơ giảm tốc trục thẳng

  C05, 4 poles 230/400V-50Hz

F SERIES
 • Động cơ giảm tốc trục song song

  F90, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc trục song song

  F70, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc trục song song

  F51, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc trục song song

  F31, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc trục song song

  F20, 4 poles, 230/400V-50HZ

A SERIES
 • Động cơ giảm tốc bánh răng côn

  A 90, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc bánh răng côn

  A 70, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc bánh răng côn

  A 50, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc bánh răng côn

  A 35, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc bánh răng côn

  A 20, 4 poles, 230/400V-50HZ

 • Động cơ giảm tốc bánh răng côn

  A 05, 4 poles, 230/400V-50HZ

BTD SERIES
 • Động cơ servo xoay chiều không chổi than

  BTD4 0860

 • Động cơ servo xoay chiều không chổi than

  BTD3 0325

 • Động cơ servo xoay chiều không chổi than

  BTD3 0095

 • Động cơ servo xoay chiều không chổi than

  BTD2 0074

 • Động cơ servo xoay chiều không chổi than

  BTD2 0026

Đối tác
Showroom Tp. Hồ Chí Minh

H5, Đường C4, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. HCM
P: 0906 784 806 / 0913 832 029
T: 028 35926035 / 36 / 37
F: 08 35926038
E: info@tpnewtech.com

Chia sẻ